SUPPORT ATHLETES 公式サポート選手

ISHIDA Masako 石田 正子

クロスカントリースキー選手

  • サポートアスリート

5大会連続オリンピック出場